BAC uputio policy memo s vanjskopolitičkim prioritetima Predsjedništvu BiH

Na osnovu aktuelne političke situacije, međunarodne pozicije Bosne i Hercegovine, te novog saziva Predsjedništva BiH, organizacija Bosnian Advocacy Centar (BAC) identifikovala je pet ključnih vanjskopolitičkih prioriteta kojima se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno pro-bosanski dio ove institucije, treba voditi u narednom mandatu.

Uvod

Brze i nepredvidljive promjene na međunarodnoj sceni zahtijevaju značajno agresivniji vanjskopolitički angažman ključnih zvaničnika Bosne i Hercegovine. Znajući da se ogroman dio diplomatsko-konzularnog aparata godinama svjesno zloupotrebljava i često koristi za interese susjednih država, organizacija Bosnian Advocacy Centar identifikovala je pet ključnih vanjskopolitičkih prioriteta kojima se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno barem pro-bosanski dio ove institucije, treba voditi u narednom mandatu kako bi se efekat bh. vanjskopolitičke strategije značajnije unaprijedio. Dokument je osmišljen u prilagođenom policy memo formatu.

Opis problema

Uz zloupotrebu diplomatsko-konzularne platforme koja predstavlja osnovu i stub međunarodnog predstavljanja Bosne i Hercegovine, anti-bosanske snage aktivne su na različitim frontovima što često rezultira nametanjem vanjskopolitičke agende izvana. U takvim okolnostima, mnogi pro-bosanski akteri godinama su se oslanjali na reakcije bez mogućnosti uspostavljanja vlastite vanjskopolitičke strategije. 

Ciljevi

Za promjenu aktuelnih okolnosti u kojima anti-bosanske snage kontinuirano nameću vanjskopolitičku agendu, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine treba postaviti naredne ciljeve:

  • Predsjedništvo treba biti i formalni i neformalni vrh piramide u procesu kreiranja vanjskopolitičke strategije, okupljanja ključnih aktera, te iniciranja i nametanja tema iz Sarajeva, bez čekanja na reakcije izvana.
  • Iako jačanje državnih kapaciteta i formalnog sistema predstavlja naš zajednički prioritet, Predsjedništvo se ne treba zadovoljavati isključivo formalnim procedurama za pro-aktivniji vanjskopolitički angažman. Vođenje diplomatije i zagovaranja državnih interesa odavno je izašlo izvan formalnih procedura.
  • Predsjedništvo se mora osloniti i na aktere koji nisu dio institucija Bosne i Hercegovine kako bi se maksimizirao utjecaj na vanjskopolitičke okolnosti koji se tiču Bosne i Hercegovine. To se prije svega odnosi na utjecajne pojedince, nevladine organizacije, kao i međunarodne prijatelje i partnere.

Prijedlozi

  • Vođenje strateškog diplomatskog pozicioniranja kroz imenovanja stručnih kadrova

Uloge ambasadora i drugih diplomata koji na svoj posao gledaju prije svega kao na misiju, pa tek onda profesiju od ključnog su značaja za promociju bh. interesa. Vođenje diplomatije i zagovaranja državnih interesa odavno je izašlo izvan formalnih metoda i procedura, ali diplomatsko-konzularni aparat ostaje važan alat za povezivanje aktera na terenu s ključnim donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini. Aktivni i kompetentni ambasadori čak i u nedostatku resursa u svojim ambasadama mogu mobilizovati snage na terenu, te kroz kreativna rješenja promovisati interese Bosne i Hercegovine.

Ambasadori Filipović, Alkalaj, Hadžikadunić, Jusić i Mlinarević su odlični primjeri zašto na takvim mjestima trebaju biti osobe koje ne samo da poznaju jezik države u koju su poslani, nego razumiju kontekst, ali i imaju konekcije i poznanstva još od prije imenovanja.

  • Jačanje pro-bosanskohercegovačkog narativa 

Od ključnog je značaja da Predsjedništvo koordinira nastupe s vodećim aktivistima, autorima i intelektualcima na jačanju pro-bh. narativa, obnovi starih i uspostavljanju novih prijateljstava i savezništava širom svijeta, te nastupa na najpoznatijim institutima, univerzitetima i istraživačkim centrima poput Brookingsa i Atlantic Councila. Članovi ovih centara objavljuju utjecajne radove koji se često nađu na stolovima donosioca odluka. Zbog toga im je potrebno prići i objasniti naše pozicije iz svakog dostupnog ugla. 

U skladu sa svojim mogućnostima, Predsjedništvo treba maksimalno podržati jačanje kapaciteta Memorijalnog centra u Srebrenici koji kroz svoje aktivnosti igra ogromnu ulogu u osvještavanju interesnih grupa o posljedicama fašizma i propalih politika, ali predstavlja i jak stub tzv. “mehke moći.”

  • Ostvarivanje kontakata s niže pozicioniranim stafferima u kabinetima zakonodavnih domova i izvršnih organa u Europi i SAD-u

Članovi izvršnih i zakonodavnih organa često nisu najmoćnije figure u procesu donošenja odluka. Šefovi kabineta, savjetnici, čak i sekretari igraju značaju ulogu u usmjeravanju politike donosioca odluka, te skretanju pažnje na teme od interesa. Zbog toga se, posebno u Washingtonu, posebna pažnja posvećuje odnosima s cijelim kabinetom – od studenta koji je tu na ljetnoj praksi do šefa kabineta. Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine ne trebaju biti obeshrabreni ukoliko je nemoguće osigurati sastanke s najvišim zvaničnicima, nego bi čak više vremena trebali posvećivati ostvarivanju odnosa s niže pozicioniranim stafferima koji usmjeravaju politiku, pišu odluke i predlažu inicijative svojim šefovima. Uz to, upravo ovi stafferi prelaze na utjecajnije pozicije iz mandata u mandat, a nije rijetkost da upravo oni budu poslije izabrani za članove zakonodavnih tijela ili zvaničnike u izvšnoj vlasti.

  • Lobistički projekti kroz angažovanje profesionalnih lobističkih i PR firmi

Vremena u kojem su formalne diplomatske aktivnosti dovoljne za uspješnu promociju državnih interesa su iza nas. Plaćene lobističke aktivnosti na svim nivoima neizostavan su dio vanjskopolitičkih prioriteta, pa tako čak i najjači saveznici (poput SAD-a i UK-a) lobiraju jedni druge angažujući lobističke firme. Bosna i Hercegovina se konačno mora posvetiti ovom načinu promocije interesa kroz saradnju s profesionalnim i licenciranim lobističkim kućama i PR firmama, prije svega u Washingtonu i Londonu. Predsjedništvo treba igrati ključnu ulogu u okupljanju pro-bosanskih snaga u kreiranju poruka, odabiru lobističkih partnera (uz konsultacije s drugim ekspertima iz ove oblasti), te realizaciji lobističkih ciljeva. U nedostatku mehanizama za direktno finansiranje ovakvih projekata kroz neke od institucija Bosne i Hercegovine (kao što je to slučaj s institucijama entiteta RS što smo dokazali u našem izvještaju iz 2021. godine), Predsjedništvo treba biti mehanizam koordinacije koje će motivisati partnere da pronađu van-institucionalna rješenja za finansiranje ovakvih projekata. Bosnian Advocacy Center stavlja se na raspolaganje u procesu istraživanja ovih licenciranih firmi, te tokom uspostavljanja prioriteta.

  • Promocija investicijskih potencijala

Kroz diplomatske kanale, a na značajniju inicijativu Predsjedništva, neophodno je promovisati investicijske potencijale naše države vodeći računa da su ulaganja u skladu sa načelima i ciljevima Bosne i Hercegovine. Značajnije investicije doprinose stabilnosti i sigurnosti jer kao takve predstavljaju značajan ulog koje pojedine zemlje, kompanije ili institucije imaju u stranoj zemljii. Predsjedništvo treba formirati neformalno tijelo poput Ekonomskog vijeća koje bi kroz savjetnički kapacitet učestvovalo u procesima promocije ekonomskih interesa Bosne i Hercegovine. Također, BAC predlaže da tokom svojih službenih posjeta Predsjedništvo uključi i vodeće biznismene iz sektora koji su posebno zanimljivi državama koje se posjećuju.

Recent posts